PASTA - CİLA

Pasta cila boya koruma uygulandığında 3 tabakadan oluşan bir koruma kalkanı oluşturur. En üstteki tabaka kir itici tabakadır. Her türlü su, yağ, çamur vs. gibi kirletici ve leke bırakıcı sıvıları iterek uzaklaştarır. Kirlerin yüzeyden su ile çok rahat temizlenmesine olanak verir. Ortadaki koruyucu tabaka her türlü dış etkiye karşı (güneş, kuş pisliği, aşındırıcı etkiler vs.) yüzeyi korur ve zarar görmesini engeller
Otomobiliniz boyası aşırı sıcaklığa, UV ışınlarına ve donmaya karşı dayanıklı hale gelir. Yüzeyler harelenmeye ve güneşten solmaya karşı korunur.
Araba Tamponu
  • En alttaki tabaka nano partikülleri bir arada tutan ve yüzeye tutunmasını sağlayan temel tabakadır. Koruma uygulanan yüzeye sıkıca tutunmasını sağlar.
  • Otomobilin kolayca temizlenmesini sağlar.
  • Aşındırıcı kirleticilerin yüzeyde birikmesini engeller.
  • Harelenmeye karşı otomobilin direncini arttırır.
  • Leke oluşumunu azaltır.
  • Kiri iterek temizlik sırasında kirlerin kolayca uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Sinek-böcek ölülerinin, kuş pisliği gibi diğer kurumuş kirlerin birikmesini engeller. Boyanın içine işleyecek iz bırakma riskini azaltır.
  • Çevre koşullarına ve kullanıma bağlı olarak 12 aya kadar koruma sağlar.